|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18/11/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
120 ครั้ง
เรื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือน webmaster

 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือน


                    ผู้ใช้บริการสนใจอ่านหนังสือเรื่องไหน สามารถเข้าใช้บริการที่ห้องสมุดได้ โดยเข้าไปดูรายชื่อหนังสือใหม่ได้ที่นี่ หรือ http://matrix.mcru.ac.th

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนเมษายน 2563

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2563


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 5(รหัส 59) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 27/11/2563
0005 กำหนดวันสอนชดเชย และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ภาคปกติ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4 (รหัส 63,62,61,60) 27/11/2563
0004 ผลงานนักศึกษา ทีม CGlife มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการเข้าร่วมโครงการประกวดไวรัลคลิปโฆษณาระดับประเทศ "X Campus Advertising Idea Contest" 26/11/2563
0003 ประชาสัมพันธ์ คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 17/11/2563
0002 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา (กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่1) 17/11/2563
0001 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน ร่วมชมนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษา /การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย 12/11/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th