|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
03/09/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
250 ครั้ง
เรื่อง ประกาศสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2563 แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (รหัส 57 58 59 60 61 ((62) 2 ปีหลัง)) webmaster

 
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2563 แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (รหัส 57 58 59 60 61 ((62) 2 ปีหลัง))


                    ขอความกรุณาลงชื่อในแบบฟอร์ม เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารต่อไป โดยสามารถลงชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 15 กันยายน 2563 และเข้ารับการอบรมและการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
• วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 18.00 น.
• วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 18.00 น.

แบบฟอร์มลงทะเบียน


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 21/09/2563
0005 การแจ้งจบการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตรบัณฑิต) 15/09/2563
0004 เปิดลงทะเบียน จองรอบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เดือนตุลาคม 2563 15/09/2563
0003 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการอบรมและรับการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 15/09/2563
0002 ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐) 15/09/2563
0001 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อติดต่อถ่ายรูป ณ กองพัฒนานักศึกษา 11/09/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th