|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
28/08/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
155 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ARIT Green DIY ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ webmaster

 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ARIT Green DIY ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้


กติกา
1.ส่งผลงานเดี่ยวหรือทีมละไม่เกิน 3 คน
2.ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยต้องเป็นการคิดขึ้นมาใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นและไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน

วันที่ 28 ส.ค. - 8 ก.ย. 2563 รับ-ส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
วันที่ 9-14 ก.ย. 2563 ภายในเวลา 12.00น. ส่งผลงานสิ่งดิษฐ์ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา13.30น. เป็นต้นไป นำเสนอผลงานบนเวทีกิจกรรมอาคารห้องสมุด ชั้น 1

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาทและเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาทและเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาทและเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและแนวคิด 3r และมีเกมส์ให้ร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัลทุกบ่ายวันพุธ ตลอดทั้งเดือนกันยายน


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 21/09/2563
0005 การแจ้งจบการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตรบัณฑิต) 15/09/2563
0004 เปิดลงทะเบียน จองรอบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เดือนตุลาคม 2563 15/09/2563
0003 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการอบรมและรับการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 15/09/2563
0002 ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐) 15/09/2563
0001 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อติดต่อถ่ายรูป ณ กองพัฒนานักศึกษา 11/09/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th