|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
คณะครุศาสตร์
06/10/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
576 ครั้ง
เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัคร “ครุรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 2 webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัคร “ครุรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 2

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัคร “ครุรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 2 จำนวน 29 อัตรา ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563

แบบฟอร์ม และรายละเอียดการสมัคร


รายชื่อโรงเรียนพื้นที่หางไกล


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL 20/10/2563
0005 ประชาสัมพันธ์ ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563 16/10/2563
0004 ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2) 14/10/2563
0003 ประชาสัมพันธ์การรับบัตรนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 14/10/2563
0002 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 09/10/2563
0001 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 09/10/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th