|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- โดย -
งานบริหารพัสดุ
14/09/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
66 ครั้ง
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่้อวีดีทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 23/09/2563
0005 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 23/09/2563
0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชิ้นงานนวัตกรรมต้นแบบเรื่องการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ต้นแบบเคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับงานสำนักงานและประชาสัมพันธ์ 22/09/2563
0003 ประกาศตารางราคากลาง จ้างผลิตสื่้อวีดีทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 งาน 14/09/2563
0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสีตัวถังและระบบภายในรถยนต์บัส ทะเบียน 40-0192 ราชบุรี 28/08/2563
0001 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพักร่มโพธิ์ และหอพักปฐมนารี 26/08/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th