|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
21/09/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
568 ครั้ง
เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564

                    ⧁ประเภทเรียนดี

                    ⧁ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา

                    ⧁ประเภทความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

                    ⧁ยื่นใบสมัครผ่านสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบันเท่านั้น สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งการขอรับทุนมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    ⧁ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563

                    ⧁สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-720536-9 ต่อ 1090-1093 หรือ 092-3765944
ออกแบบโดย : นางสาวอัยซะห์ ซอแล๊ะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL 20/10/2563
0005 ประชาสัมพันธ์ ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563 16/10/2563
0004 ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2) 14/10/2563
0003 ประชาสัมพันธ์การรับบัตรนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 14/10/2563
0002 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 09/10/2563
0001 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 09/10/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th