|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15/09/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
64 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐) webmaster

 
ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐)

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโครงการส่งเสริมใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมเข้าใช้ฐานข้อมูล e-chayaratchaphuri ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย

                    ๑. นิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐) ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

                    ๒. กิจกรรมแนะนำวิธีการเข้าใช้และสืบค้นฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี (e-chayaratchaphuri) ณ บริเวณชั้น ๕ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 21/09/2563
0005 การแจ้งจบการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตรบัณฑิต) 15/09/2563
0004 เปิดลงทะเบียน จองรอบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เดือนตุลาคม 2563 15/09/2563
0003 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการอบรมและรับการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 15/09/2563
0002 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อติดต่อถ่ายรูป ณ กองพัฒนานักศึกษา 11/09/2563
0001 อาจารย์และนักศึกษาศิลปะศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมโชว์ผลงานThailand Best Aroid Show 2020 10/09/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th