|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
11/09/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
38 ครั้ง
เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากร ประจำปี 2563 webmaster

 
เตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากร ประจำปี 2563

                    วันที่ 11 กันยายน 2563 ผศ.สุนิสา โพธิพรม นายกสโมสรอาจารย์ข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสโมสรอาจารย์ข้าราชการและบุคลากร ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากร ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดงานวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โดยมีกิจกรรมภาคกลางวัน/พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ และกิจกรรมภาคค่ำ/งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ ทั้งนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 9 รายประกอบด้วย ประเภทข้าราชการ สังกัดคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ผศ.ดร.ชวน ภารังกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ดร.อาคม เจริญสุข คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์ ผศ.สุนีย์ หนูสงค์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี นางสาวปราณี สุขเกษม ประเภทลูกจ้างประจำ นายดำรง เหมาะประมาณ นายสมัย นุมัติ นายสุพรรณวงศ์ บุญจริง

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษาการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 22/09/2563
0005 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับโล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ระดับ 3.69 คะแนน 22/09/2563
0004 คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา 21/09/2563
0003 นักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครู 21/09/2563
0002 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน (ดาว) (ชมจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2563 21/09/2563
0001 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปีการศึกษา 2563 21/09/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th