|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
29/06/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
32 ครั้ง
เรื่อง การเลือกตั้งล่วงหน้าประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง webmaster

 
การเลือกตั้งล่วงหน้าประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า โดยผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งพร้อมคณะร่วมเปิดหีบเตรียมการเลือกตั้ง ซึ่งมีคณะผุ้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรได้ทยอยมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง

                    สำหรับการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้กำหนดเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.และการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ทั้งนี้การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ ผู้มีสิทธิการเลือกตั้งสามารถเลือกได้ 1หมายเลข ประเภทคณาจารย์ฯ (สายวิชาการ) เลือกได้ไม่เกิน 14 หมายเลข และประเภทข้าราชการฯ (สายสนับสนุน) เลือกได้ไม่เกิน 6 หมายเลข


ภาพกิจกรรมข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม AIC จังหวัดราชบุรีพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนภาคีร่วมขับเคลื่อนแผนบูรณาการตอบโจทย์ภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม 03/07/2563
0005 ประชุมเตรียมกิจกรรมสาธิตวิ่งเทรล/วิ่งบนถนนหลังโควิด19 02/07/2563
0004 โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID -19 เพื่อสร้างอาชีพ เสริมในช่วง Covid-19 ให้กับศิษย์เก่า 29/06/2563
0003 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นแรก 24/06/2563
0002 สาขาวิชาภาษาไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ามหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จอมบึงโมเดลคลินิกรักษ์อ่านเขียน 19/06/2563
0001 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานการณ์โควิด19 16/06/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th