|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
23/06/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
213 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID-19 webmaster

 
โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID-19

                    ขอเชิญศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ต้องการอาชีพเสริม ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID-19 สลัดโรลชั้นเทพ และแซนวิชโบราณ ใส้แน่น ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563. ณ อาคารแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 08.40น. เป็นต้นไป สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางช่องทาง ออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

                    สงวนสิทธิ์ จำนวน 20 ท่าน เท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 มิถุนายน 2563. นะคะ สนใจ. สมัคร กดตามลิ้งค์ด้านล่าง หรือสแกน QR-CODE สมัครได้เลยค่ะ

รับสมัคร
ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับผู้นำสร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 (Smart Leadership 4.0 Era) 17/09/2562
0005 โครงการหัดฟังและดูอย่างผู้รู้คิดในศตวรรษที่ 21 05/08/2562
0004 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง Augmented Reality (AR) 10/07/2562
0003 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ การใช้งาน Google Classroom 10/07/2562
0002 โครงการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย google form 17/04/2562
0001 สัมนาเรื่อง Teacher for the future คิดต่าง เพื่อสร้าง ครูยุคใหม่ 25/03/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th