|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
19/06/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
56 ครั้ง
เรื่อง สาขาวิชาภาษาไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ามหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จอมบึงโมเดลคลินิกรักษ์อ่านเขียน webmaster

 
สาขาวิชาภาษาไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ามหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จอมบึงโมเดลคลินิกรักษ์อ่านเขียน เตรียมความพร้อมโรงเรียนเครือข่ายแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ตอบโจทย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

                    วันที่ 18 มิถุนายน 25 63 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่โรงเรียนเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2563พร้อมมอบสื่อและแบบทดสอบการเขียนการอ่านสำหรับนักเรียนให้กับผู้บริหาร โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะมนุษญศาสตร์และสังคมสาสตร์ ซึ่งทางสาขาวิชาภาษาไทยจัดขึ้น เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมคลินิกรักษ์อ่าน เขียนให้กับโรงเรียนเครือข่าย เพื่อสำรวจกลุ่มผู้เรียนว่ามีปัญหาด้านการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ด้วยแบบคัดกรองการสำรวจนักเรียน

                    ทั้งนี้มีโรงเรียนในท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีร่วมโครงการประกอบด้วย โรงเรียนวัดหุบกระทิง โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ โรงเรียนบ้านอ่างหิน โรงเรียนบ้านหนองสีนวล และโรงเรียนบ้านจอมบึง นับเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม AIC จังหวัดราชบุรีพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนภาคีร่วมขับเคลื่อนแผนบูรณาการตอบโจทย์ภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม 03/07/2563
0005 ประชุมเตรียมกิจกรรมสาธิตวิ่งเทรล/วิ่งบนถนนหลังโควิด19 02/07/2563
0004 โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID -19 เพื่อสร้างอาชีพ เสริมในช่วง Covid-19 ให้กับศิษย์เก่า 29/06/2563
0003 การเลือกตั้งล่วงหน้าประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/06/2563
0002 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นแรก 24/06/2563
0001 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานการณ์โควิด19 16/06/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th