|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
12/06/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
946 ครั้ง
เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 webmaster

 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

                    สาขาวิชาจะติดต่อนักศึกษาทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์จากใบสมัครเรียน เพื่อแจ้ง Username และ Password ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

                    หากไม่ได้รับการติดต่อ ให้สอบถาม Username และ Password จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งข้อความทาง inbox ที่เพจ: ศูนย์คอมพิวเตอร์ MCRU ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ปฐมนิเทศออนไลน์เท่านั้น นักศึกษาไม่ต้องมาที่มหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมบังคับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องร่วมกิจกรรมทุกคน

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 21/09/2563
0005 การแจ้งจบการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตรบัณฑิต) 15/09/2563
0004 เปิดลงทะเบียน จองรอบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เดือนตุลาคม 2563 15/09/2563
0003 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการอบรมและรับการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 15/09/2563
0002 ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐) 15/09/2563
0001 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อติดต่อถ่ายรูป ณ กองพัฒนานักศึกษา 11/09/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th