|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
12/06/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
801 ครั้ง
เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 webmaster

 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

                    สาขาวิชาจะติดต่อนักศึกษาทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์จากใบสมัครเรียน เพื่อแจ้ง Username และ Password ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

                    หากไม่ได้รับการติดต่อ ให้สอบถาม Username และ Password จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งข้อความทาง inbox ที่เพจ: ศูนย์คอมพิวเตอร์ MCRU ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ปฐมนิเทศออนไลน์เท่านั้น นักศึกษาไม่ต้องมาที่มหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมบังคับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องร่วมกิจกรรมทุกคน

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๕ รหัส ๖๒, ๖๑, ๖๐, ๕๙ (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 01/07/2563
0005 การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 01/07/2563
0004 มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2563 30/06/2563
0003 การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 26/06/2563
0002 กำหนดการวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 1 - 4 24/06/2563
0001 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์ 23/06/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th