|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
06/06/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
338 ครั้ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา webmaster

 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

                    ประกาศ/ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง #ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา และปรากฏข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแสดงสถานะอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว ขอให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้สำเร็จการศึกษารายใด ที่ไม่ปรากฏ ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ เมื่อพบกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการแจ้งรายชื่อ พร้อมชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง มายัง E-mail : orangeant09@hotmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลไปยังคุรุสภาต่อไป นักศึกษากรุณาแจ้ง ข้อมูล สาขาวิชา และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 21/09/2563
0005 การแจ้งจบการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตรบัณฑิต) 15/09/2563
0004 เปิดลงทะเบียน จองรอบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เดือนตุลาคม 2563 15/09/2563
0003 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการอบรมและรับการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 15/09/2563
0002 ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐) 15/09/2563
0001 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อติดต่อถ่ายรูป ณ กองพัฒนานักศึกษา 11/09/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th