|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- โดย -
งานบริหารพัสดุ
14/07/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
165 ครั้ง
เรื่อง ประกาศ-ยกเลิกประประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่าย 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2563
0005 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D 3D จำนวน 1 ชุด 25/11/2563
0004 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด 18/11/2563
0003 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสสารและโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง 18/11/2563
0002 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1 ห้อง 18/11/2563
0001 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D 3D จำนวน 1 ชุด 17/11/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th