|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
13/07/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
115 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญนักศึกษา MCRU ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ DigiFam Awards ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการ HEALTHY DIGITAL FAMILY “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” webmaster

 
ขอเชิญนักศึกษา MCRU ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ DigiFam Awards ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการ HEALTHY DIGITAL FAMILY “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

                    ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ Reset Mindset “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ” มาช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันในการเสพสื่อออนไลน์ โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ ๒ ประเภท คือ สื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เเละเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท

                    สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.crahdfamily.com/digifam-awards.html

                    ส่งผลงานเเละใบสมัครได้ที่อีเมล digifamawards@gmail.com

                    หรือสอบถามข้อมูลได้ที่กองพัฒนานักศึกษา

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการ Live ผ่าน Facebook อย่างมืออาชีพ" 04/08/2563
0005 การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 04/08/2563
0004 การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 04/08/2563
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 30/07/2563
0002 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขอรับทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 21/07/2563
0001 ขอเชิญ ผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 17/07/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th