|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
21/05/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
270 ครั้ง
เรื่อง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเรียนผ่านระบบออนไลน์ เด็กสนใจมีการปรับแผนการสอนแบบใหม่ webmaster

 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเรียนผ่านระบบออนไลน์ เด็กสนใจมีการปรับแผนการสอนแบบใหม่

                    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี เปิดสอนผ่านระบบออนไลน์ให้แก่นักเรียนชั้น ม. 1- 6 เรียนเป็นวันแรก มีการสอบถามพูดคุยเด็กรู้สึกสนุกระหว่างอยู่บ้านมีขนมกินไม่เครียด วันนี้ (18 พ.ค.63) วันนี้ถือเป็นวันแรกของการเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนหลายแห่งทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 และมาตรการ Social Distancing ทำให้ต้องปรับการเรียนการสอนใหม่ เพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่น ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้จัดตารางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งตามปกติจะเริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 08.30 - 15.30 น. แต่ทางโรงเรียนปรับเวลาใหม่ในการเริ่มเรียนเป็น 08.40 -16.40 น. มีอาจารย์แต่ละวิชาหมุนเวียนเข้ามาสอนเด็ก ๆ ตามรายวิชาที่กำหนดในแต่ละวัน

                    นางสาวเบญจวรรณ ขุนประเสริฐ ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ เปิดเผยว่า ช่วงแรกเด็กอาจยังไม่ชินกับการใช้โปรแกรม แต่โรงเรียนจะมีการประสานงานทั้งผู้ปกครอง และนักเรียนเพื่อให้เตรียมตัวกับการเรียนออนไลน์ ส่วนตัวครูนั้นอาจจะต้องปรับแผนการสอนเดิมที่เคยทำไว้ เช่น อาจจะต้องเอากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่อยู่ในช่วงของโลกนี้มาใช้ ซึ่งเด็กมาโรงเรียนจะให้เด็กเรียนรู้โดยที่ไม่ได้นั่งฟังครูอย่างเดียว แต่จะต้องสืบหาข้อมูลโดยใช้โซลเชียล การไปเสาะหาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทำให้การเรียนช่วงนี้ไม่ค่อยส่งผลกระทบมากเท่าไหร่ต่อกระบวนการที่ครูหลายท่านได้บอกต่อไว้ เพียงแต่ไม่ได้เกิดขึ้นในห้องเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ ในวิชาการงานของครูคิดว่าเป็นผลดีส่วนหนึ่ง เช่น จะสอนให้เด็กทำอาหาร เครื่องดื่ม จัดสวน นักเรียนสามารถทดลองทำได้จริงที่บ้านโดยที่ไม่ต้องมาที่โรงเรียน เป็นส่วนดีของวิชาการงาน


   


                    ส่วนปัญหาอาจมีบ้างกับคนที่ไม่พร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ บางคนใช้ PC บางคนใช้โน๊ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือ จะมีข้อจำกัดที่การใช้ เช่น คนที่ใช้มือถือเรียนก็จะมีข้อจำกัดอยู่ แต่กระบวนการที่เรียนนี้ไม่ได้เน้นว่าจะต้องทำงานพิมพ์ส่งอย่างเดียว แต่ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่เรียนร่วมด้วย โดยข้อจำกัดที่เกิดขึ้นทางโรงเรียนก็จะนำมาพูดคุยมองถึงปัญหานำไปสู่การแก้ไข ส่วนใหญ่ครูจะให้กิจกรรมที่สามารถให้เด็กปฏิบัติได้ ไม่ใช่พิมพ์งานส่งอย่างเดียว แต่อาจจะถ่ายวีดีโอโดยการเล่นดนตรีต่างๆเป็นการบ้านส่งงานครูเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเด็ก โดยของโรงเรียน100 เปอร์เซ็นต์ถือว่าเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้ว เพราะเราใช้มาตั้งแต่ ม. 1 - ม.6 ที่จะเรียนออนไลน์ครั้งนี้ ทางโรงเรียนจะมีแบบสอบถามถึงข้อจำกัด ปัญหาที่พบมีอะไรบ้าง พอได้คำตอบจากนักเรียนมาก็จะมาวางแผนเตรียมความพร้อม เพื่อพยายามขจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้การเรียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่ที่โรงเรียนนี้จะมีความพร้อม เพราะเป็นโรงเรียนสาธิตฯ แต่อีกส่วนอาจจะยังไม่พร้อมแต่ก็จะพยายามให้สามารถเรียนรู้ให้ได้ เช่น คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเรียนจะมีข้อจำกัดจริงๆไม่สามารถส่งงานครูได้นั้น ก็อาจจะอนุญาตให้เด็กบันทึกโน๊ตลงสมุดแล้วถ่ายรูปส่งการบ้านมาให้ครูได้ ในทุกปัญหาต้องมีแนวทางแก้ไขได้ มีการให้แบบฝึกหัดไปทำทุกคน ตรงไหนทำไม่ได้ให้มาคุยกัน ส่วนปัญหาที่เจอมากที่สุดคือ เรื่องของการลืมรหัสเข้าระบบการเรียน ก็จะแจ้งเข้ามาที่ครูก็จะมีการรีเซทก็จะแก้ไขได้

                    ผศ.วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตฯจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะครูจะคุ้นกับโมเดลของมหาวิทยาลัยฯที่ประกอบด้วยการสร้างประสบการณ์ โดยผู้เรียนจะนำเสนอความคิดรวบยอดสะท้อนความคิดออกมา จากนั้นครูก็จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร เป็นโมเดลของนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศาล นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และจากที่นโยบายของรัฐมนตรีอุดมศึกษา ที่พูดถึงเรื่องโมเดลการเรียนรู้ภายหลังโควิด -19 เข้ามาประสานกับเรื่องของการจัดการเรียนรู้ตามโมเดลของมหาวิทยาลัยฯได้เป็นอย่างดี


   

                    สำหรับบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนักเรียนนั้น ครูจะพูดคุยกับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ทางคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มีการเช็ครายชื่อตรวจสอบจำนวนเด็กและการแนะนำตัวครั้งแรกทุกคน ก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนเด็กจะอยู่ในหน้าจอเสมือนอยู่ในห้องเรียนพูดคุยโต้ตอบ ครูจะสั่งงานเป็นการบ้านรายวิชาให้ทุกคนได้ทำส่ง เพื่อประเมินว่าที่สอนไปวันนี้นั้นเด็กมีความเข้าใจและสามารถทำได้ถูกต้องหรือไม่ และจากการสอบถามพูดคุยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทางหน้าจอโน้ตบุ๊กในวิชาการเรียนภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบว่าเด็ก ๆ ส่วนใหญ่สนุกกับการเรียนทางระบบออนไลน์ เนื่องจากระหว่างเรียนจะมีขนม น้ำ ของขบเคี้ยวไว้กินเล่นอยู่ใกล้ๆ บางคนบอกว่าการบ้านค่อนข้างยากแต่ก็สนุกดี

                    อย่างไรก็ตามจาการสอบถามบางคนก็ยังคงมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์มือถือที่จะมีหน้าจอค่อนข้างเล็ก ช่วงที่ทดลองเรียนไปก่อนหน้านี้ 1วัน จะมองเห็นเพื่อนไม่ครบ ตัวหนังสือก็จะเล็กและจะต้องเพ่งไปที่หน้าจอโทรศัพท์มาก ทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองบางคนเป็นห่วงสุขภาพสายตาของลูก จึงตัดสินใจไปหาซื้อโน๊ตบุ๊คตัวใหม่มาให้ลูกใช้ในการเรียนแทนการใช้โทรศัพท์มือถือ หวังที่จะช่วยให้ลูกเรียนได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และรอคอยที่โรงเรียนจะเปิดเรียนตามปกติอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคมที่จะถึงนี้


   


รายละเอียด
ที่มา : สยามรัฐออนไลน์ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 21/09/2563
0005 การแจ้งจบการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตรบัณฑิต) 15/09/2563
0004 เปิดลงทะเบียน จองรอบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เดือนตุลาคม 2563 15/09/2563
0003 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการอบรมและรับการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 15/09/2563
0002 ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐) 15/09/2563
0001 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อติดต่อถ่ายรูป ณ กองพัฒนานักศึกษา 11/09/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th