|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
20/02/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
153 ครั้ง
เรื่อง ศึกมวยไทยรวมน้ำใจชาววิทยาลัยมวยไทย สู่น้อง webmaster

 
ศึกมวยไทยรวมน้ำใจชาววิทยาลัยมวยไทย สู่น้อง

                     สมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติร่วมกับวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ จะดำเนินการจัดโครงการมวยการกุศล “ศึกมวยไทยรวมน้ำใจชาววิทยาลัยมวยไทย สู่น้อง” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันชกมวยไทย เพื่อเป็นการกุศลหารายได้ซ่อมแซมและจัดหาอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับไว้บริการ นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และประชาชนผู้มารับบริการ
บัตรมีราคา 1,000 บาท (VIP), ราคา 300 บาท และราคา 100 บาท
ท่านใดสนใจเข้าชมมมวยและสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ที่ https://www.facebook.com/muaythai.chombueng/ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 03/04/2563
0005 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 02/04/2563
0004 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 01/04/2563
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [รอบ 2] 01/04/2563
0002 ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 27/03/2563
0001 แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร(Workfrom Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26/03/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th