|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
14/02/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
495 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารเพื่อสุขภาพ “Ketogenic food diet” webmaster

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารเพื่อสุขภาพ “Ketogenic food diet”
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารแปรรูปอาหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ค่าลงทะเบียนท่านละ 999 บาท

***ชำระ/โอนเงิน ค่าลงทะเบียนหลังจากได้รับคำยืนยันจากผู้จัด ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มือถือ 081-9812665 หรือ ID LINE: wannaratcha


รายละเอียด

กำหนดการ

แบบตอบรับเข้าอบรม

แบบฟอร์มจองที่พัก


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๕ รหัส ๖๒, ๖๑, ๖๐, ๕๙ (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 01/07/2563
0005 การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 01/07/2563
0004 มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2563 30/06/2563
0003 การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 26/06/2563
0002 กำหนดการวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 1 - 4 24/06/2563
0001 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์ 23/06/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th