|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
14/02/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
210 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารเพื่อสุขภาพ “Ketogenic food diet” webmaster

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารเพื่อสุขภาพ “Ketogenic food diet”
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารแปรรูปอาหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ค่าลงทะเบียนท่านละ 999 บาท

***ชำระ/โอนเงิน ค่าลงทะเบียนหลังจากได้รับคำยืนยันจากผู้จัด ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มือถือ 081-9812665 หรือ ID LINE: wannaratcha


รายละเอียด

กำหนดการ

แบบตอบรับเข้าอบรม

แบบฟอร์มจองที่พัก


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการและกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยการนำศักยภาพของการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยนโยบาย BCG Economy 28/02/2563
0005 กำหนดการโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้“จัดทำผลงานทางวิชาการอย่างไรจึงจะผ่านเกณฑ์กำหนดตำแหน่ง” 27/02/2563
0004 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 26/02/2563
0003 ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562- เดือนกุมภาพันธ์ 2563 26/02/2563
0002 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 25/02/2563
0001 ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 21/02/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th