|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
11/02/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
76 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเฝ้ารับเสด็จฯ webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเฝ้ารับเสด็จฯ

                    เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจำกลางเขาบิน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อสด็จถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายฉัตรชัย รุจิตานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี พลตรี นิธิศ เปลี่ยนปาน ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 16 พลตำรวจตรีอนุภาพ ศรีนวล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังเรือนจำกลางเขาบิน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริบ้านหนองตาจอน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี(เป็นการส่วนพระองค์)ตามลำดับ


ภาพกิจกรรม
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 อาจารย์และนักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงโชว์ผลงานคว้ารางวัลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 28/02/2563
0005 โครงการอบรมผู้ตัดสินมวยไทย 27/02/2563
0004 โครงการนิทรรศการดนตรีกับการพัฒนา การบรรเลงดนตรี 26/02/2563
0003 โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 26/02/2563
0002 Workshop จัดทำโมเดลDLTVคู่มือรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MCRU Meta Active Learning 24/02/2563
0001 พิธีปิดกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 24/02/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th