|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
06/02/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
37 ครั้ง
เรื่อง คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย :งานจักสารจากหัตถกรรมพื้นบ้าน webmaster

 
โครงการสืบสานภูมิปัญญาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย

                    โครงการสืบสานภูมิปัญญาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย :งานจักสารจากหัตถกรรมพื้นบ้าน กิจกรรมพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมไม้แดง 2 คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ภาพกิจกรรม


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 อาจารย์และนักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงโชว์ผลงานคว้ารางวัลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 28/02/2563
0005 โครงการอบรมผู้ตัดสินมวยไทย 27/02/2563
0004 โครงการนิทรรศการดนตรีกับการพัฒนา การบรรเลงดนตรี 26/02/2563
0003 โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 26/02/2563
0002 Workshop จัดทำโมเดลDLTVคู่มือรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MCRU Meta Active Learning 24/02/2563
0001 พิธีปิดกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 24/02/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th