|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
06/02/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
133 ครั้ง
เรื่อง พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ราชพฤกษ์เกมส์" webmaster

 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ราชพฤกษ์เกมส์"

                    เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ราชพฤกษ์เกมส์" โดยมีผู้บริหารของ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ณ สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีริ้วขบวนพาเหรดของแต่ละมหาวิทยาลัย และการแสดงโชว์ของแชมป์โลกเชียร์ลีดดิ้งของโรงเรียนดรุณาราชบุรี มาแสดงโชว์เป็นสีสันพิธีเปิดใน ครั้งนี้ สำหรับการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ราชพฤกษ์เกมส์" มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้มีกีฬาที่ใช้แข่งขัน จำนวน 11ชนิดกีฬา ซึ่งกีฬาพ.จ.น.ก.บุคลากรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2526และมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของอาจารย์ บุคลากร ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เสริมสร้างทักษะด้านกีฬา และเพื่อให้ตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม การสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น และมีระเบียบวินัยในการทำงาน เพื่อร่วมเสริมสร้างความเป็นเครือข่าย และประเพณีอันดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก ในการนี้ยังมีการจัดงานสังสรรค์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและทัพนักกีฬาจาก 4 มหาวิทยาลัย และมีการส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาพ.จ.น.ก.บุคลากรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกครั้งต่อไปให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดชเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์


ภาพกิจกรรม
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ที่มา : FB - Sompon Chusri

ภาพกิจกรรม
ที่มา : FB - Sompon Chusri

ภาพกิจกรรม
ที่มา : FB - Sompon Chusri

ภาพกิจกรรม
ที่มา : FB - ชมรมถ่ายภาพ - Photography MCRU

ภาพกิจกรรม
ที่มา : FB - ชมรมถ่ายภาพ - Photography MCRU

ภาพกิจกรรม
ที่มา : FB - ชมรมถ่ายภาพ - Photography MCRU

ภาพกิจกรรม
ที่มา : FB - ชมรมถ่ายภาพ - Photography MCRU

ภาพกิจกรรม
ที่มา : FB - กองพัฒนานักศึกษา


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 อาจารย์และนักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงโชว์ผลงานคว้ารางวัลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 28/02/2563
0005 โครงการอบรมผู้ตัดสินมวยไทย 27/02/2563
0004 โครงการนิทรรศการดนตรีกับการพัฒนา การบรรเลงดนตรี 26/02/2563
0003 โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 26/02/2563
0002 Workshop จัดทำโมเดลDLTVคู่มือรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MCRU Meta Active Learning 24/02/2563
0001 พิธีปิดกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 24/02/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th