|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
งานหอพักนักศึกษา
24/03/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
81 ครั้ง
เรื่อง การจองหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่1/2563 webmaster

 
ประชาสัมพันธ์ด่วน งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


                    เรื่อง การจองหอพัก ภาคเรียนที่1/2563 ในช่วงนี้ที่กำลังเกิดโรคไข้หวัด covid-19 ระบาดนั้น เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัย ฯ จึงกำหนดการจองหอพักนักศึกษาระบบ ONLINE โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการจองหอพักในระบบ Google Form

2. ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนส่ง)

3. โอนเงินค่าหอพักเข้าบัญชี 744-0-29225-1 (ธนาคารกรุงไทย)

4. ส่งสลิปหรือหลักฐานการโอน เพื่อเป็นหลักฐานการออกใบเสร็จรับเงินมายัง E-Mail: oao1931@gmail.com

5. ตรวจสอบรายชื่อการออกใบเสร็จรับเงินที่ facebook : หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นักศึกษาหอพักจองหอพักระบบ ONLINE ♦️ได้ตั้งวันที่ 24 – 31 มีนาคม 2563♦️

ระบบการจองหอพักออนไลน์


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 03/04/2563
0005 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 02/04/2563
0004 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 01/04/2563
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [รอบ 2] 01/04/2563
0002 ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 27/03/2563
0001 แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร(Workfrom Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26/03/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th