|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
24/02/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
134 ครั้ง
เรื่อง Workshop จัดทำโมเดลDLTVคู่มือรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MCRU Meta Active Learning webmaster

 
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Workshop จัดทำโมเดลDLTVคู่มือรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MCRU Meta Active Learning สร้างโอกาสทางการศึกษาตอบโจทย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                    วันที่ 24 ก.พ. 63 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม Workshop จัดทำคู่มือรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MCRU Meta Active Learning เพื่อสนับสนุนระบบ Distance Learning Television (DLTV) โดยอาจารย์ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะจัดขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาสร้างสรรค์ และออกแบบคู่มือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับDLTV โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย เพื่อการระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาและออกแบบคู่มือที่เป็นรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สัมพันธ์กับDLTV ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ผศ.วิจารณ์สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากรสัมมนาหัวข้อ Growth mindset ในการจัดการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0 การเขียนคำอธิบายรายวิชา คำอธิบายรายวิชา การเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิทยาการคำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MCRU Meta Active Learning ให้กับทีมอาจารย์ที่ร่วมการอบรมระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ.63 ณ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 คณะวิทยาการจัดการจัดมรภ.หมู่บ้านจอมบึง นำร่องWork shop หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์รับช่วงวิกฤติ ไวรัส COVID -19 04/04/2563
0005 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมรภ.หมู่บ้านจอมบึง ส่งเสริมนักศึกษาจิตอาสาร่วมผลิตเจลแอลกอฮอล์ส่งมอบมหาวิทยาลัยแจกจ่าย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยช่วงวิกฤติไวรัส COVID -19 ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 03/04/2563
0004 นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรีและคณะเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อป้องกันควบคุมโรคCOVID-19 18/03/2563
0003 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงคุมเข้มมาตรการ COVID -19 ประชุมด่วนรับมติครม.เตรียมประกาศมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ 17/03/2563
0002 คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชมวาะเร่งด่วน ออกประกาศมาตรการเพิ่มเติมคุมเข้ม CIVID-19 ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาด 17/03/2563
0001 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสาขาศิลปะศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 12/03/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th