|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17/03/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
57 ครั้ง
เรื่อง บริการจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร webmaster

 
บริการจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร

                    อาจารย์และบุคลากรส่วนใหญ่มีความต้องการใช้หนังสือครั้งละหลายๆ เล่ม และมักจะพบปัญหาว่า ต้องใช้เวลานานในการค้นหาหนังสือในห้องสมุดหรือค้นหาหนังสือเล่มที่ต้องการไม่เจอ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป
                    ด้วยทางสำนักวิทยบริการฯ มีบริการจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร เพียงแค่ท่านเลือกหนังสือที่ต้องการยืมจาก Web OPAC แล้วทำการจอง บรรณารักษ์จะค้นหาหนังสือจาก bookshelf และติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อให้มารับหนังสือที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่าน ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาหนังสือด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร มีดังนี้

1.ไปยัง Web OPAC http://matrix.mcru.ac.th/

2.log in เข้าใช้ระบบด้วยรหัสสมาชิก (หากไม่ทราบรหัสสมาชิก กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1)

3.ค้นหาและเลือกหนังสือที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่มจอง

4.รอการติดต่อกลับจากบรรณารักษ์ (สามารถแจ้งขอเพิ่มหรือเปลี่ยนข้อมูลเบอร์โทรศัพท์/เฟสบุ๊ค เพื่อใช้ในการติดต่อกลับได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1)

5.ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนชั้น 1 เพื่อทำการยืมหนังสือที่ได้เลือกไว้ภายในระยะเวลา 3 วันทำการหลังได้รับการติดต่อกลับ

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ เอกสาร


รายละเอียดข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 03/04/2563
0005 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 02/04/2563
0004 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 01/04/2563
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [รอบ 2] 01/04/2563
0002 ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 27/03/2563
0001 แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร(Workfrom Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26/03/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th