|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
17/03/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
88 ครั้ง
เรื่อง คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชมวาะเร่งด่วน ออกประกาศมาตรการเพิ่มเติมคุมเข้ม CIVID-19 ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาด webmaster

 
คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชมวาะเร่งด่วน ออกประกาศมาตรการเพิ่มเติมคุมเข้ม CIVID-19 ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาด
ด้านวิทยาลัยมวยไทยฯเร่งการผลิตหน้ากากและเจลแจกจ่ายให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาป้องกันความเสี่ยงช่วงสอบปลายภาค

                    เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (กบ.) วาระพิเศษเร่งด่วน ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ฉบับที่ 2 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคประเทศไทยได้ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ของความร่วมมือให้สถาบันการศึกษาพิจารณาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤติ ทางคณะผู้บริหารจึงได้พิจารณาเพื่อวางมาตรการคุมเข้มในการเฝ้าระวังป้องกัน และออกประกาศดังกล่าว นอกจากนี้ได้พิจารณามาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาและสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยยังได้นำหน้ากากอนามัยที่ทีมอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาผลิตขึ้นผ่านกระบวนการใส่แผ่นกรองเชื้อและอบค่าเชื้อและเจลล้างมือเพื่อให้บริการป้องกันโรคกับทีมผู้บริหาร โดยจะมีการผลิตแจกจ่ายอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเพื่อป้องกันโรค โดยเฉพาะช่วงการสอบปลายภาคข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 คณะวิทยาการจัดการจัดมรภ.หมู่บ้านจอมบึง นำร่องWork shop หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์รับช่วงวิกฤติ ไวรัส COVID -19 04/04/2563
0005 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมรภ.หมู่บ้านจอมบึง ส่งเสริมนักศึกษาจิตอาสาร่วมผลิตเจลแอลกอฮอล์ส่งมอบมหาวิทยาลัยแจกจ่าย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยช่วงวิกฤติไวรัส COVID -19 ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 03/04/2563
0004 นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรีและคณะเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อป้องกันควบคุมโรคCOVID-19 18/03/2563
0003 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงคุมเข้มมาตรการ COVID -19 ประชุมด่วนรับมติครม.เตรียมประกาศมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ 17/03/2563
0002 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสาขาศิลปะศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 12/03/2563
0001 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมพร้อมทีมนักศึกษานำเสนอบทบาทของนักศึกษาต่อการพัฒนาท้องถิ่นรับองคมนตรี 11/03/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th