|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
05/11/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
72 ครั้ง
เรื่อง พิธีบวงสรวงงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 10 และการแสดง แสง สี เสียง "ศรีทวารวดี ปรมินทรศวรปุญยะ รุ่งอรุณแห่งสยาม" webmaster

 
พิธีบวงสรวงงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 10 และการแสดง แสง สี เสียง "ศรีทวารวดี ปรมินทรศวรปุญยะ รุ่งอรุณแห่งสยาม"

                    สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดพิธีบวงสรวงงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 10 และการแสดง แสง สี เสียง "ศรีทวารวดี ปรมินทรศวรปุญยะ รุ่งอรุณแห่งสยาม" โดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การแสดงเป็นไปด้วยความราบรื่น เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ เวทีเชิงเขา โดย อ.ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน เป็นผู้ทำพิธีข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 พิธีเปิดโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 21/11/2562
0005 นายกสภามรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูทีมคณะทำงานและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมยกระดับมหาวิทยาลัยด้านวิชาการและงานวิจัยในการเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI – NLP2019 21/11/2562
0004 โครงการกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 20/11/2562
0003 พิธีเปิดงานปีนเขาเข้าถ้ำ 18/11/2562
0002 องคมนตรีร่วมประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 22 18/11/2562
0001 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 12/11/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th