|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
05/11/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
53 ครั้ง
เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2563 (ครั้งที่ 35) webmaster

 
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2563 (ครั้งที่ 35)

                    ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2563 (ครั้งที่ 35) ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนจากโรงเรียนภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 พิธีเปิดโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 21/11/2562
0005 นายกสภามรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูทีมคณะทำงานและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมยกระดับมหาวิทยาลัยด้านวิชาการและงานวิจัยในการเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI – NLP2019 21/11/2562
0004 โครงการกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 20/11/2562
0003 พิธีเปิดงานปีนเขาเข้าถ้ำ 18/11/2562
0002 องคมนตรีร่วมประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 22 18/11/2562
0001 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 12/11/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th