|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
08/10/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
26 ครั้ง
เรื่อง วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ สืบสานอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสู่สากล ฉลองครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย webmaster

 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ สืบสานอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสู่สากล
ฉลองครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

                    เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดการแข่งขันชกมวยไทยนานาชาติ เนื่องในวัยสถาปนาครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ นายกสมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติ ที่ปรึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี ประธานมูลนิธิคสม.เฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและคณะ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมในพิธี ณ เวทีมวยมาตรฐาน อาคารสถาบันวิชาการและภูมิปัญญาไทย
                    เผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานแข่งขันมวยไทยนานาชาติ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยสู่สากล และประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชามวยไทยศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับการแข่งขันมวยไทยนานาชาติครั้งนี้มีนักศึกษาของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ร่วมแข่งขันกับนักชกชาวต่างชาติในรายการอีกด้วยภาพกิจกรรม


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ฯมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดปฐมฤกษ์ โชว์ศักยภาพนักศึกษา นำเสนอละครเวทีร่วมสมัยจอมบึงครั้งที่ 1 15/10/2562
0005 โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ สร้างจิตสำนึกในการทำกิจกรรมจิตอาสา 15/10/2562
0004 พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 11/10/2562
0003 คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำทีมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” 11/10/2562
0002 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยษสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพีธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 10/10/2562
0001 พิธีบวงสรวงสักการะบรมครูนายขนมต้ม เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 07/10/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th