|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
บัณฑิตวิทยาลัย
08/10/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
221 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

รายงานตัวและปฐมนิเทศ

เปิดภาคเรียน
ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2562

26 ตุลาคม 2562

3 พฤศจิกายน 2562

10 พฤศจิกายน 2562

16 พฤศจิกายน 2562

23 พฤศจิกายน 2562


รายละเอียด
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
หนังสือคำร้องขอฝึกประสบการณืวิชาชีพครู


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การจัดแสดงละครเวทีร่วมสมัย จอมบึง ครั้งที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ 11/10/2562
0005 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเขียนประวัติย่อ (Resume )อย่างไรให้ได้งาน 09/10/2562
0004 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” 09/10/2562
0003 ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29 08/10/2562
0002 ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 08/10/2562
0001 ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (MCRU Y.E.C.) 07/10/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th