|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
26/11/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
214 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมผู้บริหาร ครูคู่คิด และครูพี่เลี้ยง รอบที่ 2 webmaster

 
โครงการอบรมผู้บริหาร ครูคู่คิด และครูพี่เลี้ยง รอบที่ 2

                    ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้บริหาร ครูคู่คิด และครูพี่เลี้ยง รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เพื่อให้โรงเรียนร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ได้รับความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี เข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย อ.ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ และ อ.นิตยา เรืองมาก เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา School Integrater Learning


ภาพกิจกรรม


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม AIC จังหวัดราชบุรีพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนภาคีร่วมขับเคลื่อนแผนบูรณาการตอบโจทย์ภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม 03/07/2563
0005 ประชุมเตรียมกิจกรรมสาธิตวิ่งเทรล/วิ่งบนถนนหลังโควิด19 02/07/2563
0004 โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID -19 เพื่อสร้างอาชีพ เสริมในช่วง Covid-19 ให้กับศิษย์เก่า 29/06/2563
0003 การเลือกตั้งล่วงหน้าประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/06/2563
0002 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นแรก 24/06/2563
0001 สาขาวิชาภาษาไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ามหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จอมบึงโมเดลคลินิกรักษ์อ่านเขียน 19/06/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th