|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- โดย -
งานบริหารพัสดุ
15/08/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
83 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานอาชีพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) webmaster

 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานอาชีพ จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอาชีพ


แบ่งงวดงาน งวดเงิน ปรับปรุงห้องปฏิการงานอาชีพ


แบบแปลน ปรับปรุงห้องปฏิการงานอาชีพ


ขอบเขตของงาน ปรับปรุงห้องปฏบัติการงานอาชีพ


ตารางเปล่า โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ


ตารางเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงห้องปฏิการงานอาชีพ


ปร.5(ก)-ปร.4_ปรับปรุงห้องปฏิการงานอาชีพ


ปร.5(ข)-ปร.4_ปรับปรุงห้องปฏิการงานอาชีพ


ปร.6 ปรับปรุงห้องปฏิการงานอาชีพ


พิกัด ปรับปรุงห้องปฏิการงานอาชีพ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานติดตั้งวางท่อประปาฯ (ส่วนที่ 2) 18/10/2562
0005 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 16/10/2562
0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/10/2562
0003 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 65 รายการ (ซากเครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีทอดตลาด 07/10/2562
0002 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ (ซากลิฟต์โดยสาร) โดยวิธีทอดตลาด 26/09/2562
0001 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 25/09/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th