|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- โดย -
งานบริหารพัสดุ
15/08/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
165 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานอาชีพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) webmaster

 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานอาชีพ จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอาชีพ


แบ่งงวดงาน งวดเงิน ปรับปรุงห้องปฏิการงานอาชีพ


แบบแปลน ปรับปรุงห้องปฏิการงานอาชีพ


ขอบเขตของงาน ปรับปรุงห้องปฏบัติการงานอาชีพ


ตารางเปล่า โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ


ตารางเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงห้องปฏิการงานอาชีพ


ปร.5(ก)-ปร.4_ปรับปรุงห้องปฏิการงานอาชีพ


ปร.5(ข)-ปร.4_ปรับปรุงห้องปฏิการงานอาชีพ


ปร.6 ปรับปรุงห้องปฏิการงานอาชีพ


พิกัด ปรับปรุงห้องปฏิการงานอาชีพ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 03/08/2563
0005 ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์ และหอพักปฐมนารี 31/07/2563
0004 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์ และหอพักปฐมนารี 31/07/2563
0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) 22/07/2563
0002 ประกาศจ้างออกแแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 17/07/2563
0001 ประกาศ-ยกเลิกประประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 14/07/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th