|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
25/07/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
149 ครั้ง
เรื่อง งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว webmaster

 
กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๘ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เวลา ๐๖.๐๐ น. นิมนต์พระสงฆ์ ๖๘ รูป ฉันภัตตาหารเช้า ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารอำนวยการ
เวลา ๐๗.๐๐ น. นิมนต์พระสงฆ์ ๖๘ รูป มายังบริเวณพิธี
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
นักศึกษาพร้อมกัน ณ โต๊ะใส่บาตร (ตามที่กำหนดไว้)
เวลา ๐๗.๑๕ น. นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสนะ และนิมนต์พระสงฆ์ ๕๘ รูป นั่งเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้
ประธานในพิธี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / ผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนพนมมือ
ประธานในพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ /ถวายความเคารพ / กลับมานั่งที่เก้าอี้ประธาน
พิธีกรอาราธนาศีล / พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมพิธี ๑๐ ท่าน ถวายเครื่องไทยธรรม
ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมพิธี ๑๐ ท่าน ถวายปัจจัย และดอกไม้ธูปเทียน
ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมพิธี ๑๐ ท่าน ถวายภัตตาหารเพล
พระสงฆ์อนุโมทนา / กรวดน้ำ รับพร
นิมนต์พระสงฆ์ ๖๘ รูป รับบาตร และเชิญประธาน/ผู้ร่วมพิธี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี (เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์)
ประธานในพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ / ถวายความเคารพ
ประธานในพิธี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน / ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนกล่าวตามโดยพร้อมเพรียงกัน
ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน
ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพ

กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน”

เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป แต่ละหน่วยงานร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


หมายเหตุ

การแต่งกาย
                    ข้าราชการ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
                    สุภาพสตรีที่ไว้ผมยาว ควรรวบผมเก็บให้สุภาพเรียบร้อย
                    กรณีไม่มีเครื่องแบบปกติขาว ให้สวมสูทสากลนิยม หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
                    นักศึกษา ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

การถวายความเคารพ
                    ผู้สวมเครื่องแบบปกติขาวสวมหมวก (ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี) ใช้วันทยหัตถ์
                    ส่วนผู้สวมเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก หรือชุดอื่นๆ สุภาพบุรุษให้คำนับ สุภาพสตรีให้ถอนสายบัว

ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมตามศรัทธา ได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ใส่บาตรอาหารแห้ง


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การจัดแสดงละครเวทีร่วมสมัย จอมบึง ครั้งที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ 11/10/2562
0005 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเขียนประวัติย่อ (Resume )อย่างไรให้ได้งาน 09/10/2562
0004 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” 09/10/2562
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 08/10/2562
0002 ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29 08/10/2562
0001 ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 08/10/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th