|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
07/10/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
45 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (MCRU Y.E.C.) webmaster

 
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (MCRU Y.E.C.)

                    ชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (MCRU Y.E.C.) MCRU Young Entrepreneur Club ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ. ถ้าคุณมีฝัน ต้องการมีธุรกิจ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่งสู่การเป็น ผู้ประกอบการใหม่ (Start-up)สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (MCRU Y.E.C.)

ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับ.-
- การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ
- การฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ทักษะการประกอบอาชีพ
- ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ความสำเร็จจากนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง
- กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และโอกาสทางการตลาด
- เครือข่ายสถานประกอบการธุรกิจ พี่เลี้ยงทางธุรกิจ และแหล่งเงินทุน
- การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
- กิจกรรมบ่มเพาะสู่การเป็นผู้ประกอบการ และกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมาย

สนใจติดต่อ...
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทร. 0 3272 0534 (สำนักงาน)
Facebook : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง
โทร. 0 3272 0534 (สำนักงาน) e-mail : lubic.mcru@gmail.com


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การจัดแสดงละครเวทีร่วมสมัย จอมบึง ครั้งที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ 11/10/2562
0005 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเขียนประวัติย่อ (Resume )อย่างไรให้ได้งาน 09/10/2562
0004 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” 09/10/2562
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 08/10/2562
0002 ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29 08/10/2562
0001 ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 08/10/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th