|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
03/10/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
107 ครั้ง
เรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนานำทีมอาจารย์ นักวิจัยรายงานผลความก้าวหน้าระยะ 9 เดือนโครงการวิจัยภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารจัดการการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี webmaster

 
สถาบันวิจัยและพัฒนานำทีมอาจารย์ นักวิจัยรายงานผลความก้าวหน้าระยะ 9 เดือนโครงการวิจัยภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารจัดการการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี

                    วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดเวทีประชุมรายงานผลความก้าวหน้าระยะ 9 เดือนโครงการวิจัยภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารจัดการการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรีพร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิติดตามความก้าวหน้า ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมคณะอาจารย์ นักวิจัยรายงานเสนอผลความก้าวหน้าระยะ 9 เดือนนักวิจัยในภาพรวมของชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการผลิตสับปะรดจังหวัดราชบุรีชุดโครงการวิจัยการพัฒนาปัจจัยการผลิตสับปะรดจังหวัดราชบุรีเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต ชุดโครงการพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดจังหวัดราชบุรี ชุดโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายสับปะรดจังหวัดราชบุรี และชุดโครงการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสับปะรดผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดจังหวัดราชบุรี โดยทีมคณะกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์และ ให้ข้อเสนอแนะในการวิจัย ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 "ราชพฤกษ์เกมส์" 19/02/2563
0005 โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา ครั้งที่ 3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่2/2562 17/02/2563
0004 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือบริษัทกรุงเทพสกรีนราชบุรี ลงนามMOU ทำความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนทุนการศึกษา 16/02/2563
0003 ม.จอมบึงเปิดเวทีสะท้อนข้อเสนอแนะการผลิตครู 15/02/2563
0002 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 14/02/2563
0001 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเฝ้ารับเสด็จฯ 11/02/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th