|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
02/10/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
103 ครั้ง
เรื่อง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ารับทุนการศึกษา โครงการกาชาดสานฝัน สร้างอนาคต เพื่อน้องผู้ยากไร้ webmaster

 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ารับทุนการศึกษา โครงการกาชาดสานฝัน สร้างอนาคต เพื่อน้องผู้ยากไร้

                    วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 7 คนโครงการ “กาชาดสานฝัน สร้างอนาคต เพื่อน้องผู้ยากไร้” จากคณะเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 7 ทุนๆละ 15,000 บาท โดยนายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึง และส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ที่ว่าการอำเภอจอมบึง ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ครอบครัวยากจนข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมผู้ตัดสินมวยไทย 27/02/2563
0005 โครงการนิทรรศการดนตรีกับการพัฒนา การบรรเลงดนตรี 26/02/2563
0004 โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 26/02/2563
0003 Workshop จัดทำโมเดลDLTVคู่มือรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MCRU Meta Active Learning 24/02/2563
0002 พิธีปิดกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 24/02/2563
0001 รองผู้ว่าฯราชบุรีร่วมชมราชพฤกษ์เกมส์ 24/02/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th