|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
คณะครุศาสตร์
02/10/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
424 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครเด็กเพื่อเขาศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาปฐมวัย โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563 webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับเข้าศึกษา หลักสูตรปฐมวัย

โครงการสร้างโอากาศทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน
ครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563
เปิดรับรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ต.ค. 2562

สอบถามเพิ่มเตอมได้ที่ : คณะครุศาสตร์ โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 3259

ใบสมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลคัดเลือกสถาบัน รุ่น 1

รายชื่อโรงเรียนและอัตรา สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายละเอียด

เอกสารแนะนำโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การจัดแสดงละครเวทีร่วมสมัย จอมบึง ครั้งที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ 11/10/2562
0005 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเขียนประวัติย่อ (Resume )อย่างไรให้ได้งาน 09/10/2562
0004 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” 09/10/2562
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 08/10/2562
0002 ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29 08/10/2562
0001 ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 08/10/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th