|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/09/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
135 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดเวทีถ่ายทอดประสบกาณ์จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นสู่ผู้เรียน เปลี่ยนพลังเล็กเป็นพลังใหญ่ webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดเวทีถ่ายทอดประสบกาณ์จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นสู่ผู้เรียน เปลี่ยนพลังเล็กเป็นพลังใหญ่

                    วันที่ 9 ก.ย.62 อาจารย์ดร.นพดล ทุมเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม"จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น" โดยผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลีและอุตสาหกรรมและอาจารย์ร่วมเปิดโครงการ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศึกษาทั่วไป จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาจารย์จุรีภรณ์ แก้วจันดา ฝ่ายจัดการอบรมกล่าว่า ในการอบรมมุ่งเน้นเปิดมุมมองที่ดีด้านจิตอาสาให้กับนักศึกษาและได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีหัวใจจิตอาสามาถ่ายทอดความรู้เปลี่ยนพลังเล็กเป้นพลังใหญ่ จาก“ลุงหมู สาริกา” หรือ บดินทร์ จันทร์ศรีคำ ผู้ลุกขึ้นมาทำงานอาสาอย่างไม่รั้งรอ ด้วยสถานการณ์การคุกคามธรรมชาติและสัตว์ป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้รับฉายาว่า "เทียนนำทางคนหัวใจอาสา" และได้รับรางวัลเพื่อเป็นการขอบคุณแทนสังคม "คนไทยหัวใจอาสา คนแรก" จากรายการคนค้นคน และ"คุณแอ็ดดี้" หรือ เกรียงไกร ธาตวากร ทายาทเจ้าของภัตราคารชื่อดังในเมืองศรีสะเกษ สละความสุขด้านวัตถุ สู่ความสุขทางใจ และการให้ สะพายเป้ออกเดินทางตัดขนหมาจรทั่วไทย เป็นขวัญใจของคนรักเจ้าตูบ และได้รับฉายาว่า "แอ็ดดี้ฮี่โร่ของหมาจร"มาถ่ายทอดเปิดมุมมองประสบการณ์ด้านจิตอาสาให้กับนักศึกษาที่ร่วมโครงการพร้อมสาธิตการตัดขนสุนัขในครั้งนี้ด้วย

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมผู้ตัดสินมวยไทย 27/02/2563
0005 โครงการนิทรรศการดนตรีกับการพัฒนา การบรรเลงดนตรี 26/02/2563
0004 โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 26/02/2563
0003 Workshop จัดทำโมเดลDLTVคู่มือรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MCRU Meta Active Learning 24/02/2563
0002 พิธีปิดกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 24/02/2563
0001 รองผู้ว่าฯราชบุรีร่วมชมราชพฤกษ์เกมส์ 24/02/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th