|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
09/09/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
39 ครั้ง
เรื่อง มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงมอบทุนการศึกษาจิตอาสา webmaster

 
มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงมอบทุนการศึกษาจิตอาสา

                    มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงมอบทุนการศึกษาจิตอาสา วันที่ 7 ก.ย.62 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาจิตอาสา มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2562 โดยผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงและคณะกรรมการ ผู้บริหาร และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์





















ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 18/09/2562
0005 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 17/09/2562
0004 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประมาณติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ครั้งที่ 1/2562 14/09/2562
0003 พิธีลงนามความร่วมมือสถาบันต้นแบบการผลิตครูตามโครงการครูรักษ์ถิ่น 14/09/2562
0002 สาขาอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ "ดีเด่น" ประจำปี 2562 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 14/09/2562
0001 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้นำชุมชน SMART LEADER พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 12/09/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th