|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
09/09/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
165 ครั้ง
เรื่อง มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงมอบทุนการศึกษาจิตอาสา webmaster

 
มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงมอบทุนการศึกษาจิตอาสา

                    มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงมอบทุนการศึกษาจิตอาสา วันที่ 7 ก.ย.62 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาจิตอาสา มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2562 โดยผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงและคณะกรรมการ ผู้บริหาร และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมผู้ตัดสินมวยไทย 27/02/2563
0005 โครงการนิทรรศการดนตรีกับการพัฒนา การบรรเลงดนตรี 26/02/2563
0004 โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 26/02/2563
0003 Workshop จัดทำโมเดลDLTVคู่มือรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MCRU Meta Active Learning 24/02/2563
0002 พิธีปิดกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 24/02/2563
0001 รองผู้ว่าฯราชบุรีร่วมชมราชพฤกษ์เกมส์ 24/02/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th