|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
01/04/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
174 ครั้ง
เรื่อง แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru) webmaster

 
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำรา ที่เป็นผลงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ E-Book
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)

QR Code สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)
(สำหรับ Android เท่านั้น)

QR Code สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม Adobe Air
(กรณีเปิดใช้งานแอปพลิเคชันไม่ได้)

QR Code สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)
ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4) 17/06/2562
0005 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 14/06/2562
0004 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ปี 5 ปีการศึกษา 2562 13/06/2562
0003 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 10/06/2562
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 04/06/2562
0001 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 28/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th