|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
ศูนย์การจัดการเรียนรู้
10/07/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1029 ครั้ง
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง Augmented Reality (AR) webmaster

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
“การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง Augmented Reality (AR)”

                    วิทยากรโดย ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

                    ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562
                    ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

                    >>ลงชื่อเข้าร่วม>> https://forms.gle/uXUfWuT8Sc7CPkBv7ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID-19 23/06/2563
0005 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับผู้นำสร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 (Smart Leadership 4.0 Era) 17/09/2562
0004 โครงการหัดฟังและดูอย่างผู้รู้คิดในศตวรรษที่ 21 05/08/2562
0003 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ การใช้งาน Google Classroom 10/07/2562
0002 โครงการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย google form 17/04/2562
0001 สัมนาเรื่อง Teacher for the future คิดต่าง เพื่อสร้าง ครูยุคใหม่ 25/03/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th