|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
ศูนย์การจัดการเรียนรู้
10/07/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
103 ครั้ง
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง Augmented Reality (AR) webmaster

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
“การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง Augmented Reality (AR)”

                    วิทยากรโดย ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

                    ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562
                    ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

                    >>ลงชื่อเข้าร่วม>> https://forms.gle/uXUfWuT8Sc7CPkBv7ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ การใช้งาน Google Classroom 10/07/2562
0005 โครงการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย google form 17/04/2562
0004 สัมนาเรื่อง Teacher for the future คิดต่าง เพื่อสร้าง ครูยุคใหม่ 25/03/2562
0003 งานสัมมนา YOUTUBER เปลี่ยนความรู้ สู่รายได้ 23/03/2562
0002 อบรมใบขับขี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 22/03/2562
0001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 18/02/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th