|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
11/07/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
163 ครั้ง
เรื่อง โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี หล่อเทียนเข้าพรรษา webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี หล่อเทียนเข้าพรรษา

                    วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรรมหล่อเทียนพรรษาวันที่ 9 –12 กรกฎาคม 2562 และจัดขบวนแห่เทียนพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลจอมบึง และถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ตั้งขบวนแห่เทียน ณ ตลาดมืด เทศบาลตำบลจอมบึง เวลา 10.00 น. ถวายเทียนพรรษา ณ วัดที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ฯมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดปฐมฤกษ์ โชว์ศักยภาพนักศึกษา นำเสนอละครเวทีร่วมสมัยจอมบึงครั้งที่ 1 15/10/2562
0005 โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ สร้างจิตสำนึกในการทำกิจกรรมจิตอาสา 15/10/2562
0004 พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 11/10/2562
0003 คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำทีมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” 11/10/2562
0002 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยษสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพีธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 10/10/2562
0001 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ สืบสานอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสู่สากล ฉลองครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 08/10/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th