|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
28/06/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
149 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๙ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
                    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ (อาคาร ๑๔)
                    และร่วมพิธีเปิดใน วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประธานในพิธี

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา
                    เวลา ๐๘.๐๐ น. ตั้งขบวนแห่เทียน ณ ตลาดมืด เทศบาลตำบลจอมบึง
                    เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายเทียนพรรษา ณ วัดที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 บริการของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10/07/2562
0005 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ) ประจำปีการศึกษา 2562 09/07/2562
0004 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4) 17/06/2562
0003 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 14/06/2562
0002 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ปี 5 ปีการศึกษา 2562 13/06/2562
0001 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 10/06/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th