|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
28/06/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
320 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๙ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
                    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ (อาคาร ๑๔)
                    และร่วมพิธีเปิดใน วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประธานในพิธี

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา
                    เวลา ๐๘.๐๐ น. ตั้งขบวนแห่เทียน ณ ตลาดมืด เทศบาลตำบลจอมบึง
                    เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายเทียนพรรษา ณ วัดที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 22/05/2563
0005 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเรียนผ่านระบบออนไลน์ เด็กสนใจมีการปรับแผนการสอนแบบใหม่ 21/05/2563
0004 รีวิว...หอพักนักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 15/05/2563
0003 ประกาศ แนวปฏิบัติการใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13/05/2563
0002 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) 12 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563 08/05/2563
0001 ประกาศขยายระยะเวลาในการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 07/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th