|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคล
21/06/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
338 ครั้ง
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ webmaster

 
รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประเภทข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

                    รับสมัคร
                    ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

                    เลือกตั้งทั่วไป
                    วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 6/2562) และพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2562) 29/08/2562
0005 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) (ครั้งที่ 6/2562) และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2562) 15/08/2562
0004 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 05/08/2562
0003 การสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง 23/07/2562
0002 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) 19/07/2562
0001 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒) 19/07/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th