|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคล
21/06/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
242 ครั้ง
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ webmaster

 
รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประเภทข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

                    รับสมัคร
                    ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

                    เลือกตั้งทั่วไป
                    วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) 19/07/2562
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒) 19/07/2562
0004 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 02/07/2562
0003 ประกาศให้ทุนการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 28/06/2562
0002 ประกาศให้ทุนการศึกษา สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 28/06/2562
0001 ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) 26/06/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th