|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคล
21/06/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
423 ครั้ง
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ webmaster

 
รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประเภทข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

                    รับสมัคร
                    ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

                    เลือกตั้งทั่วไป
                    วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 27/02/2563
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ตำแหน่งนิติกร 24/02/2563
0004 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2563 20/02/2563
0003 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 10/01/2563
0002 รับสมัครตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ 08/01/2563
0001 การดำเนินการและกำหนดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24/12/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th