|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานสภามหาวิทยาลัย
18/06/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
283 ครั้ง
เรื่อง แจ้งงดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีของทั้งสามคณะ webmaster

 
แจ้งงดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีของทั้งสามคณะ


                    ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ได้มีมติเพิกถอนมติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีสามคณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น การดำเนินการสรรหาคณบดีของทั้งสามคณะจึงยุติลงตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว และมีผลให้การรับฟังความเห็นของข้าราชการในการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีของทั้งสามคณะที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ยุติลงด้วย


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 6/2562) และพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2562) 29/08/2562
0005 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) (ครั้งที่ 6/2562) และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2562) 15/08/2562
0004 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 05/08/2562
0003 การสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง 23/07/2562
0002 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) 19/07/2562
0001 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒) 19/07/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th