|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
20/06/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
315 ครั้ง
เรื่อง พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 webmaster

 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

                    มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดปฐมนิเทศ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็น ประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและ อาจารย์ร่วมในพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์

                    สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครั้งนี้ ทางกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษาจัดพิธีอัญเชิญเข็มตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัย พิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัยรับขวัญนักศึกษาใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ฯมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดปฐมฤกษ์ โชว์ศักยภาพนักศึกษา นำเสนอละครเวทีร่วมสมัยจอมบึงครั้งที่ 1 15/10/2562
0005 โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ สร้างจิตสำนึกในการทำกิจกรรมจิตอาสา 15/10/2562
0004 พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 11/10/2562
0003 คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำทีมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” 11/10/2562
0002 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยษสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพีธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 10/10/2562
0001 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ สืบสานอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสู่สากล ฉลองครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 08/10/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th