|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
20/06/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
210 ครั้ง
เรื่อง พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 webmaster

 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

                    มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดปฐมนิเทศ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็น ประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและ อาจารย์ร่วมในพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์

                    สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครั้งนี้ ทางกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษาจัดพิธีอัญเชิญเข็มตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัย พิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัยรับขวัญนักศึกษาใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี หล่อเทียนเข้าพรรษา 11/07/2562
0005 รายงานผลความก้าวหน้าระยะ 6เดือน โครงการวิจัยภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต 01/07/2562
0004 ให้โอวาทและแนะนำแนวทางให้การทำงานกับผู้นำนักศึกษา 20/06/2562
0003 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 11/06/2562
0002 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับการออกแบบเนื้อหาบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล 11/06/2562
0001 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 23/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th