|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
18/02/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
7607 ครั้ง
เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 webmaster

 

กำหนดการ


รายละเอียดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560

--------------------------------------------------------------------------

รายชื่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2559-2560


วุฒิการศึกษา รายชื่อ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต--------------------------------------------------------------------------

รายชื่อบัณฑิต (ตกค้าง) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันที่ 9 เมษายน 2562


วุฒิการศึกษา รายชื่อ
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 01/06/2563
0005 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 22/05/2563
0004 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเรียนผ่านระบบออนไลน์ เด็กสนใจมีการปรับแผนการสอนแบบใหม่ 21/05/2563
0003 รีวิว...หอพักนักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 15/05/2563
0002 ประกาศ แนวปฏิบัติการใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13/05/2563
0001 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) 12 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563 08/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th