|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
14/01/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1443 ครั้ง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) webmaster

  ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
(ก่อนสมัครขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติข้อ 3 ในประกาศรับสมัครให้ครบถ้วนก่อน)

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2562
กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้สมัครไปแล้ว ให้ส่งรายละเอียดได้แก่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
ไปที่ e-mail:
admission@mcru.ac.th

ระบบรับสมัครออนไลน์
(16 มกราคม - 4 เมษายน 2562)


รายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 2

รายละเอียด วันที่
สมัครทางเว็บไซต์ พุธ 16 มกราคม - พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และห้องสัมภาษณ์ ศุกร์ 12 เมษายน 2562
สัมภาษณ์โดยใช้แฟ้มสะสมงานประกอบและประเมินทักษะเฉพาะทางในบางสาขาวิชา ศุกร์ 19 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562
รายงานตัวเป็นนักศึกษา อังคาร 30 เมษายน 2562

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 21/08/2562
0005 แบบประเมินความพึงพอใจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14/08/2562
0004 รับสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) 14/08/2562
0003 งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 07/08/2562
0002 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25/07/2562
0001 บริการของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10/07/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th