|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
05/11/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
153 ครั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ webmaster

 
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


                    ผลการเลือกตั้งจากการนับคะแนนจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง 9 ท่าน ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย ผู้สมัครหมายเลข 1 อาจารย์ดร. บุรินทร์ นรินทร์ ได้ 103 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 2 อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์ ได้ 84 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 3 อาจารย์ดร.นาวิน คงรักษา ได้ 92 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 4 อาจารย์ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ได้ 82 คะแนน โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 174 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง 214 คน คิดเป็น 81.31 เปอร์เซ็นต์ จำนวนผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 40 คน คิดเป็น 18.69 เปอร์เซ็นต์
ประกาศผลการเลือกตั้ง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 นักศึกษาจิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกิจกรรมทำความดี 18/03/2562
0005 สาขาวิชานิติศาสตร์ รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความเข้าใจในสิทธิการเลือกตั้ง 18/03/2562
0004 คณะมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมความร่วมมือ ม.ไต้หวัน 15/03/2562
0003 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกกต.ราชบุรีร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 14/03/2562
0002 รายงานความก้าวหน้าในการทำวิจัยระยะ 3 เดือน 11/03/2562
0001 ประชุมจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 11/03/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th