|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
05/11/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
39 ครั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ webmaster

 
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


                    ผลการเลือกตั้งจากการนับคะแนนจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง 9 ท่าน ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย ผู้สมัครหมายเลข 1 อาจารย์ดร. บุรินทร์ นรินทร์ ได้ 103 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 2 อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์ ได้ 84 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 3 อาจารย์ดร.นาวิน คงรักษา ได้ 92 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 4 อาจารย์ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ได้ 82 คะแนน โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 174 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง 214 คน คิดเป็น 81.31 เปอร์เซ็นต์ จำนวนผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 40 คน คิดเป็น 18.69 เปอร์เซ็นต์
ประกาศผลการเลือกตั้ง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย 09/11/2561
0005 โครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพทนายความ" 05/11/2561
0004 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019 30/10/2561
0003 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24/10/2561
0002 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 19/10/2561
0001 พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 16/10/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th