|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
05/11/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
125 ครั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ webmaster

 
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


                    ผลการเลือกตั้งจากการนับคะแนนจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง 9 ท่าน ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย ผู้สมัครหมายเลข 1 อาจารย์ดร. บุรินทร์ นรินทร์ ได้ 103 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 2 อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์ ได้ 84 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 3 อาจารย์ดร.นาวิน คงรักษา ได้ 92 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 4 อาจารย์ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ได้ 82 คะแนน โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 174 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง 214 คน คิดเป็น 81.31 เปอร์เซ็นต์ จำนวนผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 40 คน คิดเป็น 18.69 เปอร์เซ็นต์
ประกาศผลการเลือกตั้ง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงหนุนกลุ่มราชภัฏเปิดหลักสูตร สายครู 4 ปี ดีเดย์ปีการศึกษา 62 เน้นคุณภาพมาตรฐาน สร้างจิตวิญาณของความเป็นครู 28/12/2561
0005 การรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 24/12/2561
0004 การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2562 ครั้งที่ 34 24/12/2561
0003 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สกอ. เพื่อสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง 21/12/2561
0002 โครงการจิตอาสาพัฒนาทรัพยากรดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 04/12/2561
0001 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย 09/11/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th