|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
02/11/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
48 ครั้ง
เรื่อง รายงานตัวและเข้าร่วมพิธีรับมอบทุน โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ webmaster

 
ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ทุกคนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายงานตัวและเข้าร่วมพิธีรับมอบทุน
ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ณ พิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล เวลา 17.00 น
“แต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น”
ถ้าไม่มาถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุนรายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 14/11/2561
0005 แบบประเมินความพึงพอใจการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทอม 1/2561 06/11/2561
0004 การแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 17/10/2561
0003 ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 11/10/2561
0002 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 09/10/2561
0001 ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 02/10/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th