|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
28/09/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
145 ครั้ง
เรื่อง ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา webmaster

 
ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา


                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดห้อง Active Learning บริเวณชั้น ๕ ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษา ป.บัณฑิต และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลให้บริการแก่นักศึกษา บริเวณชั้น ๔ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 18/03/2562
0005 รับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 11/03/2562
0004 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 08/03/2562
0003 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2562 06/03/2562
0002 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน ประจำปีการศึกษา 2562 01/03/2562
0001 ประกาศผลการประกวดการแข่งขันตัดต่อคลิปวีดีทัศน์ จอมบึงสดุดี วันราชภัฏ 01/03/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th