|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
28/09/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
112 ครั้ง
เรื่อง ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา webmaster

 
ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา


                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดห้อง Active Learning บริเวณชั้น ๕ ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษา ป.บัณฑิต และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลให้บริการแก่นักศึกษา บริเวณชั้น ๔ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 17/01/2562
0005 การปรับหลักสูตรครู เหลือ 4 ปี 14/01/2562
0004 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 14/01/2562
0003 กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 58-61) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 10/01/2562
0002 รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 09/01/2562
0001 แจ้งปัญหาระบบเครือข่าย เกิดความขัดข้อง 04/01/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th