|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
28/09/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
203 ครั้ง
เรื่อง ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา webmaster

 
ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา


                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดห้อง Active Learning บริเวณชั้น ๕ ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษา ป.บัณฑิต และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลให้บริการแก่นักศึกษา บริเวณชั้น ๔ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 21/08/2562
0005 แบบประเมินความพึงพอใจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14/08/2562
0004 รับสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) 14/08/2562
0003 งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 07/08/2562
0002 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25/07/2562
0001 บริการของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10/07/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th