|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
28/09/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
51 ครั้ง
เรื่อง ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา webmaster

 
ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา


                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดห้อง Active Learning บริเวณชั้น ๕ ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษา ป.บัณฑิต และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลให้บริการแก่นักศึกษา บริเวณชั้น ๔ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 17/10/2561
0005 ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 11/10/2561
0004 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 09/10/2561
0003 ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 02/10/2561
0002 ฐานข้อมูลท้องถิ่นราชบุรี ประจำปี 2561 28/09/2561
0001 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืม กยศ. รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 25/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th